[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Odbor výstavby [ Odbor města nebo obce ]

Adresa: Horní náměstí 69
Vedoucí odboru: Ing. Igor Kašpar
Telefon : 553 756 400
E-mail : igor.kaspar@opava-city.cz

Sekretariát : Jitka Lhotská
Telefon : 553 756 401
E-mail : vystavba.mmo@opava-city.cz

· výběr správních poplatků ze stavebních povolení, územního rozhodnutí, kolaudací, demolic apod.
· vyznačení nabytí právní moci
· číslování domů

1. Oddělení územního rozhodování
2. Oddělení stavebně správní

1. Oddělení územního rozhodování

· v rozsahu působnosti pověřeného obecního úřadu dle § 33 stavebního zákona vede územní řízení v souladu s ustanovením § 32 stav. zákona o umísťování staveb, mění využití území a chrání důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí, kterým je:
a) rozhodnutí o umístění stavby
b) rozhodnutí o využití území
c) rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
d) rozhodnutí o stavební uzávěře
e) rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

2. Oddělení stavebně správní
· povolování staveb, změn a udržovacích prací, povolování terénních úprav, prací a zařízení včetně reklamních a propagačních zařízení, užívání staveb, kolaudace staveb a změny užívání dokončených staveb
· údržby staveb a jejich odstraňování, nařizování zabezpečovacích prací, vyklizování staveb, nezbytné úpravy

KONTAKTNÍ ADRESA:

Horní Náměstí 69
746 01 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 756 111
(+420) 553 624 092

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 18.06.2003 v 13:02 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.