[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Odbor sociálních věcí [ Odbor města nebo obce ]

Adresa: Březinova 6
Vedoucí odboru: Ing. Jindřiška Těžká
Telefon : 553 756 722
E-mail : jindriska.tezka@opava-city.cz

1.Oddělení péče o těžce zdravotně postižené a staré občany
2.Oddělení péče o rodinu a děti
3.Oddělení péče o nezaměstnané občany
4.oddělení prevence kriminality a protidrogový koordinátor

1.Oddělení péče o těžce zdravotně postižené a staré občany

Vedoucí oddělení : Michaela Daníšková

Telefon : 553 690 151
· péče o blízkou osobu
· poskytování příspěvků na zvýšené výdaje související s používáním ortopedických pomůcek, kompenzátorů a jiných pomůcek
· příspěvek na částečnou úhradu za používání bezbariérového bytu a garáže
· příspěvek na provoz účastnické telefonní stanice
· příspěvek na zvýšené náklady spojené s dietním stravováním
· příspěvek pro nevidomé (krmení pro psa)
· jednorázové příspěvky na individuální dopravu
· jednorázový příspěvek na zřízení telefonní stanice

2.Oddělení péče o rodinu a dítě
Vedoucí oddělení : Jarmila Roubalová

Telefon : 553 690 165
· poskytuje odborné poradenství v krizových životních situacích
· rozhoduje o poskytování peněžitých a věcných dávek a příspěvků občanům podle zvláštních zákonů. Tímto vykonává činnost pověřeného obecního úřadu
· provádí kontrolu oprávněnosti výplaty dávek v terénu
· poskytuje dětem v naléhavých případech okamžitou pomoc, spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem nebo OkÚ a sleduje jejich účinnost
· spolupracuje s občanskými sdruženími, církevními a charitativními organizacemi, školskými zařízeními a dětskými domovy

3.Oddělení péče o nezaměstnané občany
Vedoucí oddělení : Iva Paletová

Telefon : 553 760 616
· poskytuje odborné poradenství v krizových životních situacích
· řeší okamžitou a trvalou sociální potřebnost občanů trvale bydlících v Opavě a pověřených obcích podle platných zákonů
· rozhoduje o poskytování příspěvků a věcné pomoci
· provádí kontrolu oprávněnosti výplaty dávek v terénu

KONTAKTNÍ ADRESA:

Odbor sociálních věcí
Ing. Jindřiška Těžká
Březinova 6
746 60 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 760 617

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:31 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.