[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

"Klíč ke Skalkám" [ Pověst ]

Ke Skalkám se váže pověst s názvem "Klíč ke Skalkám": Velmi bohatý, ale nesmírně lakotný a k lidem tvrdý starý mládenec, jednou zaslechl, že ve Skalkách je velký poklad a ten, kdo získá klíč k hoře, může si zde nabrat zlata a stříbra, co hrdlo ráčí. Od té doby nemyslel na nic jiného, než jak získat klíč ke Skalkám.

Jednou v noci měl sen, ve kterém se ocitl v nádherném sále, kde na trůně seděl král trpaslíků, a ten mu řekl: "Předávám ti klíč ke vchodu do Skalek, abys tak získal odměnu, která ti za tvé skutky náleží." Mládenec převzal klíč veden trpaslíkem spěchal k úpatí Skalek, kde klíčem otevřel železná vrata. Na konci dlouhé chodby se trpaslík zastavil, ukázal na velký kámen a pravil: "Toto je odměna za tvůj dosavadní život, za to, že jsi neměl soucit s lidmi".

V tu chvíli se starý mládenec probudil a na stole spatřil podivný klíč. Popadl ho a spěchal na Skalky, kde však žádný vchod nenašel. Doma vzteky bez sebe hodil klíč do studny. Klíče se však až do smrti nezbavil!

Po něm se klíč objevoval vždy u nejstaršího svobodného mládence, o kterém se pak prý v Novém Jičíně tvrdilo, že má klíč od Skalek.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 18.03.2003 v 14:36 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.