[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENATOP PZ/SD - antikorozní styrenakrylátový email [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAS COLOR, a.s. - 58
DENATOP PZ/SD antikorozní styrenakrylátový email

DENATOP P/Z
je jednosložkový, vodou ředitelný polomatný akrylátový email, formulovaný na bázi styrenakrylátové disperze. Obsahuje kombinaci antikorozních pigmentů s obsahem zinkfosfátu, barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady, upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin.

Použití: Povrchové úpravy v kovoprůmyslu, strojírenství, ve slévárnách, kovárnách, v opravárenství, ve výstavbě a v dalších průmyslových odvětvích.

Vlastnosti:
Hustota: 1,15 - 1,25 kg/l Hmotnostní sušina: 46 - 52 %
pH 8 - 10 Objemová sušina: 35 - 40 %
Email vytváří po zaschnutí středně tvrdý film, který se vyznačuje výbornými antikorozními vlastnostmi a soudržností s kovovými podklady.

Příprava podkladu: Podklady musí být suché a zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Doporučená úprava podkladu - otryskání, odmaštění, fosfátování.

Nanášení barvy: Výrobek se dodává v konzistenci pro nanášení máčením, vzduchovým stříkáním nebo vysokotlakým stříkáním, nanášení štětcem a válečkem. Email je připraven k přímému použití a před aplikací se již neředí. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 15 °C.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Vydatnost: 7-10 m2/kg na jednu vrstvu.

Balení a skladování: Obaly o hmotnosti 0,8 - 200 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Email nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENATOP P/Z není nebezpečný ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, ve vážnějších případech vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 09:56 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.