[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

FLEXIDEN 45 - pružná akrylátová fasádní barva [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

FLEXIDEN 45 - pružná akrylátová fasádní barva
FLEXIDEN 45 - pružná akrylátová fasádní barva -

FLEXIDEN 45
je jednosložková vodou ředitelná barva formulovaná na bázi akrylátové disperze, obsahující stálobarevné anorganické pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady, upravující její vlastnosti.

Použití: Tato barva je určena pro fasádní nátěry omítek a podkladů s výskytem trhlinek. Nátěr provedený v požadované tloušťce je schopen překlenout trhliny, vznikající v podkladu, a to v celém teplotním rozmezí v našich klimatických podmínkách. Chrání konstrukci proti působení vody a povětrnostních vlivů, proti působení agresivních látek z ovzduší i proti působení rozmrazovacích solí. Vhodným podkladem jsou betony, omítky, cementovláknité, cementotřískové a sklocementové podklady, kamenné a cihelné zdivo a další stavební materiály.

Vlastnosti: Hustota: 1,35 - 1,45 kg/l Hmotnostní sušina: 62 - 66 %
pH: 8,5 - 9,8 Součinitel difuzního odporu m: 3 200
Barva má vynikající adhezi k silikátovým podkladům za sucha i za mokra, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům a tvoří výbornou bariéru proti průniku rozmrazovacích solí do konstrukce. Vzhledem ke schopnosti síťování povrchu nátěru působením UV záření má barva velmi nízkou špinivost a zachovává si dlouhodobě barevnou stálost a estetickéý účinek.

Příprava podkladu: Podklady musí být pevné, soudržné, suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Silně znečistěné podklady doporučujeme omýt tlakovou vodou. Podklady se napustí základním nátěrem PRIMER B. Větší trhliny a nerovnosti v podkladu se vyplní polymercementovou maltou, menší trhliny se vyplní pružným akrylátovým tmelem (např. OSTAFLEX). Na takto upravené podklady se barva nanáší po dokonalém zaschnutí napouštěcího nátěru a vysprávek.

Pracovní postup: Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou až třech vrstvách s minimálním odstupem mezi nátěry 12 hodin. Barva se dodává ve velmi husté konzistenci, která umožňuje aplikaci ve velkých tloušťkách a před nanášením se neředí. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnice výrobce nebo ve vybraných odstínech RAL, EUROTREND, NCS nebo v odstínech dle dohody.

Vydatnost: Pro překrytí trhlin je nutná dostatečná tloušťka nátěru a proto je praktická spotřeba vyšší než u běžných fasádních nátěrů. Doporučená spotřeba je 0,7 - 1 kg/m2. Barvu je možno také použít bez požadavků na překlenutí trhlin jako nátěr s vysokou kryvostí při spotřebě 0,25 kg/m2 při aplikaci pouze jedné vrstvy.

Balení a skladování: Obaly o hmotnosti 1,5 - 35 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: FLEXIDEN 45 není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263
DENAS COLOR, a.s. - 10

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 12:07 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.