[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENATOP S - disperzní akrylátový email na dřevo [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAS COLOR, a.s.- Denatop S
DENATOP S - disperzní akrylátový email na dřevo -

DENATOP S
je jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi samosíťující akrylátové disperze nové generace. Obsahuje barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady, upravující její vlastnosti. Při schnutí a vytvrzování nátěru dochází oxidativně k chemickému zesíťování pojiva a vzniká velmi kvalitní a odolný film, který je svými vlastnostmi téměř srovnatelný s dvousložkovými systémy.

Použití: Vrchní krycí nátěry dřevěných výrobků, konstrukcí a materiálů na bázi dřevní hmoty v exteriérech i v interiérech. Email je vhodný pro nátěry oken, dveří, zárubní, zábradlí, obkladů, zahradního nábytku a pod. Email lze také použít pro nátěry kovových konstrukcí, opatřených základním nátěrem (vč. syntetických základních barev na bázi alkydů ) i na staré syntetické nátěry při renovaci.

Vlastnosti: Hustota: 1,2 - 1,3 kg/l Hmotnostní sušina: 40 - 50 %
pH 8,5 - 10 Objemová sušina: 30 - 40 %
Nátěr má vynikající odolnost proti křídování a křehnutí při působení UV záření a povětrnostních vlivů, chemickou odolnost a dlouhou životnost. Vyznačuje se rychlým schnutím a nelepivostí povrchu (nátěry oken a dveří).

Příprava podkladu: Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. Savé podklady se napustí základním nátěrem DENAPOL nebo jiným vhodným napouštědlem a po zaschnutí se přebrousí. Staré nátěry soudržné s podkladem doporučujeme přebrousit a nanášet přímo email bez napouštěcího nátěru.

Pracovní postup: Email se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci bez ředění ve dvou nebo třech vrstvách s minimálním odstupem dvou hodin mezi jednotlivými nátěry. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody v lesklém, pololesklém, matném nebo ve strukturálním provedení.

Vydatnost: 7-10 m2/kg na jednu vrstvu.

Balení a skladování: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,8- 200 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Email nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENATOP S není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdat do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky emailu a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263
DENAS COLOR, a.s. - 51

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 08:24 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.