[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENAPOL - napouštěcí a lazurovací lak na dřevo [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAPOL - napouštěcí a lazurovací lak na dřevo
DENAPOL - napouštěcí a lazurovací lak na dřevo -


DENAPOL
je základní, vodou ředitelný napouštěcí a lazurovací lak určený pro aplikaci v interiéru i v exteriéru. Je vyroben na bázi akrylátové disperze, speciálně vyvinuté pro napouštění podkladů na bázi dřeva a silikátových podkladů. Obsahuje insekticidní a fungicidní přísady, které zajišťují dostatečnou ochranu proti působení dřevokazného hmyzu a hub.

Použití: K základním napouštěcím nátěrům dřeva a dalších materiálů na bázi dřevní hmoty před následujícími nátěry akrylátovým emailem DENATOP S, nebo ke konečné úpravě těchto materiálů jako transparentní a pigmentované úpravy zachovávající vzhled dřeva. Dále lze výrobek použít k napouštění různých dalších stavebních materiálů za účelem snížení savosti, špinivosti, zvýšení otěruvzdornosti a nepropustnosti pro vodu - např. betonu, omítek, sádrových materiálů, některých vnitřních dekorativních povrchových úprav, kamenných obkladů.

Vlastnosti: Hustota: 1,0 - 1,1 kg/l pH: 8,5 - 9,8 Hmotnostní sušina: 20 - 30 %
Výrobek se vyznačuje vynikající průnikem do silikátových podkladů a do dřevní hmoty při minimálním sklonu ke zvedání dřevních vláken a výbornou odolností proti působení vody a povětrnosti.

Příprava podkladu: Podklady musí být suché a zbavené všech mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem.

Pracovní postup: DENAPOL se nanáší na podklad štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením v takovém množství, aby důkladně vsákl do podkladu. Jako napouštěcí nátěr pod akrylátový email DENATOP S nebo jiné typy vrchních nátěrů se nanáší v jedné vrstvě ředěný vodou v poměru 1:1. Jako lazurovací lak se aplikuje ve dvou a více vrstvách dle savosti podkladu v dodávané konzistenci bez ředění. Po zaschnutí první vrstvy doporučujeme u náročnějších aplikací na dřevo podklad přebrousit. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nesmí poklesnout pod + 10 °C.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnice výrobce nebo v odstínech dle dohody.

Vydatnost: 0,05 - 0,15 kg/m2 na jeden nátěr.

Balení a skladování: Obaly o hmotnosti 0,7 - 30 kg. Skladuje se v původních obalech při teplotách +5 až +25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENAPOL není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranný oděv, rukavice a ochranu očí, při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány. V uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdat do sběru, kód odpadu: 150104.Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263
DENAS COLOR, a.s. - 60

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 13:28 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.