[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENAKOR HG 56 - základní antikorozní barva na kovy [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAS COLOR, a.s.- Denakor HG56
DENAKOR HG 56 - základní antikorozní barva na kovy -

DENAKOR HG 56
je základní, antikorozní, vodou ředitelná, jednosložková barva, formulovaná na bázi akrylátové disperze. Osahuje kombinaci antikorozních pigmentů s obsahem zinkfosfátu, barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady, upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin.

Použití: Základní nátěry ocelových, hliníkových a pozinkovaných konstrukcí. Barva je vhodná pro nátěry kovových střech, klempířských konstrukcí, ocelových mostů, sloupů, zábradlí, průmyslových hal a technologických zařízení a dalších konstrukcí ve výstavbě i při renovaci. Barvu je možno použít pro nátěry v exteriérech a v interiérech, i na částečně zkorodovaný podklad.

Vlastnosti: Hustota: 1,1 - 1,3 kg/l Hmotnostní sušina: 45 - 53 %
pH 9 - 10 Objemová sušina: 35 - 40 %
Barva má vynikající antikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemickou odolnost a dlouhou životnost.

Příprava podkladu: Podklady musí být suché a zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů a rzí nesoudržných s podkladem.

Pracovní postup: Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci bez ředění, v jedné nebo dvou vrstvách. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C.

Teoretická vydatnost: 5 - 7 m2/kg při tloušťce suché vrstvy 50 m.

Barevné odstíny: Červenohnědý, sv. šedý, černý nebo v odstínech dle dohody.

Balení a skladování: Obaly o hmotnosti 0,8- 200 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENAKOR HG 56 není škodlivý ve smyslu planých předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263
DENAS COLOR, a.s. - 17

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 12:56 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.